ดูข้อมูลผู้สมัครเรียน | ดูประกาศการรับสมัครนักเรียน

แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนออนไลน์

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูลสมัครเรียน" ด้านล่างด้วย

Your IP Address : 3.238.235.155

Today : 2021-05-14

ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้าชื่อ   
ชื่อ – นามสกุล นักเรียน (ภาษาไทย) *  
ชื่อ – นามสกุล นักเรียน (ภาษาอังกฤษ) *  
เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน * 
กรอกเลข 13 หลักให้ติดกัน ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายใดๆ
เพศ
วัน เดือน ปี เกิด * 
 รูปแบบการกรอกคือ (ปี/เดือน/วัน) เช่น (2008/07/02)
สมัครเข้าเรียนชั้น*
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
นับถือศาสนา  
จำนวนพี่น้อง  
คน (ถ้าไม่มีให้ใส่เลข 0)
รหัสประจำบ้าน (ดูจากสมุดทะเบียนบ้าน)   
น้ำหนัก
kg
ส่วนสูง
cm
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรุณาระบุตั้งแต่บ้านเลขที่ - รหัสไปรษณีย์) * 
ที่อยู่ปัจจุบัน  (กรุณาระบุตั้งแต่บ้านเลขที่ - รหัสไปรษณีย์) * 
เบอร์โทรนักเรียน (ถ้ามี)
ข้อมูลผู้ปกครอง
คำนำหน้าชื่อของบิดา  
ชื่อ – นามสกุล บิดา*
เลขประจำตัวประชาชนของบิดา 
กรอกเลข 13 หลักให้ติดกัน ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายใดๆ
คำนำหน้าชื่อของมารดา 
ชื่อ – นามสกุล มารดา* 
เลขประจำตัวประชาชนของมารดา 
กรอกเลข 13 หลักให้ติดกัน ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายใดๆ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบิดาหรือมารดา  * 
วิธีการแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน

โปรดอ่านตรงนี้สำคัญมาก

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูลสมัครเรียน" ด้านล่างนี้

แล้วไปคลิกลิงค์ที่ชื่อของนักเรียนเพื่อไปส่งไฟล์แนบรูปภาพเอกสารต่างๆในหน้าถัดไป